صفحه اصلي > --- > درباره ما

درباره ما


27 خرداد 1392. نويسنده: manager

این تعاونی از سال 1378 با تعداد 37 نفرعضو از پرسنل مدیران شهرداری منطقه یک با عنوان «تعاونی مسکن مدیران شهرداری منطقه یک »تأسیس گردیده وتا سال 1385فعالیت خاصی نداشته و از سال 1385با پیگیری های مجدانه  آقای دکتر نادر شکری، قائم مقام وقت منطقه و سایر همکاران، ابتدا با برگذاری مجمع عمومی نام تعاونی به «تعاونی مسکن شمیران( کارمندان شهرداری منطقه یک) » تغییر یافته وسپس نسبت به عضو گیری اعضاء براساس اساسنامه مصوب اقدام گردید.

شایان ذکر است این تعاونی در حال حاضر دارای859نفر عضو می باشد.


بازگشت