جذب حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در ETF

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب جذب حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در ETF مشاهده می کنید
پس از پایان مهلت حضور در پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی دولت، بیش از ۳.۴ میلیون نفر با سرمایه گذاری نزدیک به ۵.۹ هزار میلیارد تومان در این امر مشارکت داشتند.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran