قاضی انگلیسی دادخواست 1 میلیارد دلاری نیجریه علیه غول های نفتی را رد کرد

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب قاضی انگلیسی دادخواست 1 میلیارد دلاری نیجریه علیه غول های نفتی را رد کرد مشاهده می کنید
یک قاضی در انگلیس دادخواستی را که دولت نیجریه علیه شرکت های بزرگ نفتی “اِنی” و “شِل” در ارتباط با دریافت رشوه 1.1 میلیارد دلاری مطرح کرده بود، رد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran