چرا آمریکا باید تحریم های یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کرونا لغو کند؟

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب چرا آمریکا باید تحریم های یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کرونا لغو کند؟ مشاهده می کنید
«تحریم یکجانبه» هنوز می تواند موضوع چالش برانگیزی برای حقوق بین الملل تلقی شود؛ زیرا همچنان وفاقی پیرامون قانونی بودن/نبودن آن وجود ندارد. باوجوداین، در عصر همه گیری ویروس کرونا چالش های مضاعفی پیش روی این موضوع قدیمی قرار گرفته است.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran