ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از لایحه امنیت ملی هنگ کنگ

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از لایحه امنیت ملی هنگ کنگ مشاهده می کنید
اتحادیه اروپا نسبت به لایحه امنیت ملی هنگ کنگ که از سوی پارلمان چین به تصویب رسید، ابراز نگرانی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran