افشاگری از ۴ ایمیل مهم فیفا که در فدراسیون مخفی ماند

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب افشاگری از ۴ ایمیل مهم فیفا که در فدراسیون مخفی ماند مشاهده می کنید

فیفا ۴ ایمیل بعد از این ماجرا به فدراسیون فوتبال زد که با توجه به شرایطی که در فدراسیون بود ایمیل‌ها به صورت خودسرانه پاسخ داده می‌شد. متاسفانه بدون اینکه روال اداری طی شود، نامه‌ها جواب داده می‌شد. می‌توانند اتوماسیون را بررسی کنند که آیا ایمیل‌ها وارد سیستم ما شده اند یا خیر؟
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran