آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran