قول دولت به کارگران برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب قول دولت به کارگران برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال مشاهده می کنید

آنطور که سازمان بازرسی اعلام کرده دولت برای اصلاح مزد در نیمه دوم سال برنامه دارد،پس باید ازتقریبا دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار را برگزار کند این در حالیست که حق مسکن هنوزتصویب نشده است. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran