مهار آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب مهار آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مشاهده می کنید
با اعلام فرمانده عملیات، آتش سوزی در پتروشیمی شهید تندگویان مهار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran