نمکی: پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور در ستاد ملی کرونا مطرح می‌‌شود

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب نمکی: پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور در ستاد ملی کرونا مطرح می‌‌شود مشاهده می کنید
`سعید نمکی نوشت: پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور قرار است در ستاد ملی کرونا مطرح شود.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran