تمرینات ملی‌پوش وزنه‌برداری در پارکینگ!

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب تمرینات ملی‌پوش وزنه‌برداری در پارکینگ! مشاهده می کنید

علی داوودی، وزنه‌بردار ملی‌پوش ایران به خاطر شرایط کرونا مجبور است در پارکینگ خانه تمرین کند.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran