بازگشت آرامش به منطقه درگیری قره باغ

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب بازگشت آرامش به منطقه درگیری قره باغ مشاهده می کنید
با آغاز آتش بس بشردوستانه میان باکو و ایروان، وزارت دفاع ارمنستان از وضعیت آرام در خط درگیری قره باغ خبر می دهد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran