جنایت تروریستی در استان صلاح الدین عراق

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب جنایت تروریستی در استان صلاح الدین عراق مشاهده می کنید
در جنایت جدید تروریستی هشت غیرنظامی توسط افراد مسلح ناشناس ترور و 4 نفر دیگر ربوده شده که از سرنوشت این چهار نفر اطلاعی در دست نیست.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran