جلسه محاکمه مبلغ سعودی به تعویق افتاد

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب جلسه محاکمه مبلغ سعودی به تعویق افتاد مشاهده می کنید
دادگاه سعودی امروز، یکشنبه جلسه محاکمه مبلغ سعودی را دقایقی بعد از شروع جلسه محاکمه به ۱۶ نوامبر موکول کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran