برنامه کویت برای افزایش صادرات نفت به چین

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب برنامه کویت برای افزایش صادرات نفت به چین مشاهده می کنید
معاون مدیرعامل شرکت نفت کویت گفت این کشور در نظر دارد تا صادرات نفت خام به چین را تا سال 2020 به بیش از 600 هزار بشکه در روز برساند.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran