کرباسچی: امضای خاتمی پای لیست امید خطا بود

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب کرباسچی: امضای خاتمی پای لیست امید خطا بود مشاهده می کنید
دبیرکل سازندگی درباره عدم وجود رهبری در جبهه اصلاحات به نکات جالبی اشاره کرده و خاتمی را رهبر این جریان ندانست بلکه خاتمی را به عنوان یک شخص مورد احترام در جبهه اصلاحات معرفی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran