کره شمالی هدف آزمایش‌های دفاعی اخیر را اعلام کرد

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب کره شمالی هدف آزمایش‌های دفاعی اخیر را اعلام کرد مشاهده می کنید
یک مقام ارشد نظامی کره شمالی هدف از آزمایش‌های فناوری دفاعی اخیر را اعلام کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran