استاندار مرکزی: اخبار تعطیلی مدارس را نمی‌توان 12 ساعت قبل اعلام کرد

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب استاندار مرکزی: اخبار تعطیلی مدارس را نمی‌توان 12 ساعت قبل اعلام کرد مشاهده می کنید
استاندار مرکزی گفت: با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی در ساعات مختلف، تعطیلی مدارس طبق ضوابط و قوانین باید لحاظ شود و نمی‌توان این اخبار را 12 ساعت قبل اعلام کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran