۹ میلیون نفر در نوبت تحویل کارت ملی هوشمند

در سایت تعاونی شمیران tmshemiran مطلب ۹ میلیون نفر در نوبت تحویل کارت ملی هوشمند مشاهده می کنید
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین وضعیت تحویل کارت ملی هوشمند به شهروندان توضیحاتی داد.
ممنون بابت بازدید از سایت تعاونی شمیران tmshemiran